Trung tâm tiếng Anh Alisa English
  1. Happy Seed (4 – 6 Tuổi)
    Tạo nền tảng Anh ngữ vững chắc ngay từ bước khởi đầu.
  2. Green Tree (6 – 11 tuổi)
    Phát triển khả năng tư duy và giúp trẻ tự tin giao tiếp.
  3. Blooming (11-14 tuổi)
    Phát triển toàn diện 4 kỹ năng của trẻ, chuẩn bị cho các kỳ thi quốc tế.
Trung tâm tiếng Anh trẻ em tại Hà Nội
Alisa English là trung tâm tiếng Anh dành cho trẻ em từ 4 – 14 tuổi tiên phong tại Việt Nam sử dụng phương pháp học CLIL chuẩn Cambridge, giúp trẻ phát triển tư duy và tự tin giao tiếp tiếng Anh thành thạo.Read More
Alisa là trung tâm tiếng Anh trẻ em dành cho trẻ từ 4 – 14 tuổi đầu tiên tại Việt Nam sử dụng phương pháp học CLIL chuẩn Cambridge, giúp trẻ phát triển tư duy và tự tin giao tiếp tiếng Anh.​